Spostrzeganie to proces psychologiczny, zgodnie z którym konsumenci słodyczy w polsce odbierają, organizują i zapamiętują informacje, które znajdują się wokół nich. Do tego dochodzi także interpretacja docierających do nich bodźców. Wszyscy konsumenci słodyczy w polsce są inni od pozostałych pod względem tego jak organizuje sobie rzeczywistość, jakiego rodzaju bodźce najchętniej odbiera, jakie zapamiętuje, na co poświecą najwięcej czasu jeśli chodzi o przetwarzanie informacji. Konsumentów można tutaj uszeregować w pewne grupy, które charakteryzują się względnie trwałymi właściwościami. pod względem spostrzegania produktu, marki, segmentu rynku, otoczenia marki itp. Skąd biorą się takie różnice miedzy konsumentami pod względem sposobu postrzegania przez nich rzeczywistości? Przede wszystkim jest to spowodowane ich odmienną historią życia, doświadczeniami, osobowością, temperamentem, ale także jest to uwarunkowane zdolnościami poznawczymi i aktualnej sytuacji życiowej danej osoby. Na to, w jaki sposób spostrzegamy, ma tez wpływ to, jak zorganizowana jest rzeczywistość wokół nas.

Comments are closed.